Pagina principală / Politica site-ului
Politica site-ului

Politica site-ului web vanille.md

Dispoziții generale

Prezenta politică a site-ului stabilește procedura de colectare a datelor cu caracter personal, politica de securitate și protecție a datelor cu caracter personal în legătură cu protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, pe care Compania APTOLENT SRL (denumită în continuare „Compania”) o implementează ca parte a activităților sale în relațiile cu angajații săi, clienții sau alte persoane vizate. 

Compania este pregătită să apere dreptul la confidențialitate și securitate a datelor personale ale fiecărui Client. Acest lucru este foarte important atât pentru companie, cât și pentru client. 

În perioada de cooperare cu fiecare Client, Compania colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal care sunt supuse legilor privind protecția datelor cu caracter personal pe teritoriul Republicii Moldova. 

În activitățile sale zilnice, Compania colectează, stochează și utilizează datele personale ale clienților. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest mod în scopuri legale, cum ar fi, printre altele, executarea comenzilor și a contractelor individuale la care Compania și Clientul sunt părți, precum și în alte scopuri în conformitate cu cerințele legislației actuale , și anume Legea „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”. 

Legea menționată anterior creează baza legală necesară pentru aplicarea Directivei 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția drepturilor persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date. 

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este aplicată pentru a respecta cu strictețe angajații / partenerii de afaceri ai Companiei ori de câte ori aceștia procesează datele cu caracter personal în timpul și în cursul îndeplinirii sarcinilor lor profesionale. 

Datele cu caracter personal sunt informațiile care pot fi utilizate pentru a identifica identitatea unei persoane. Colectarea acestor informații are loc direct sau indirect în timpul utilizării de către dvs. a site-ului web sau în timpul comunicării cu un consultant al Companiei sau în momentul plasării unei comenzi sau semnării unui contract. 

Datele personale ale Clientului pot fi obținute atunci când acesta contactează serviciul de asistență pentru clienți prin telefon, prin chat sau prin formularul de contact, la plasarea unei comenzi sau la abonarea la newsletter. 

Prin acordul de a coopera cu Compania noastră, Clientul este de acord cu prelucrarea și utilizarea unor date cu caracter personal. Desigur, aceste date sunt stocate și procesate numai în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate și numai pentru perioada specificată în aceasta.

Pentru a clarifica politica site-ului nostru pentru client, vom explica ce date ne oferă clientul și ce metode de colectare și prelucrare a acestor informații folosim. 

Numele complet, adresa și informațiile de contact ale clientului (numărul de telefon și adresa de e-mail) - aceste date sunt necesare atât pentru plasarea unei comenzi sau a creării unui contract cu noi, cât și, de exemplu, în scopuri de deservire, de livrare, ca informație de contact pentru feedback. 

Colectăm datele menționate mai sus numai dacă Clientul ne dă consimțământul său activ și voluntar pentru a le utiliza. Fără consimțământul dvs., aceste informații nu vor fi stocate. Toate informațiile sunt stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini comanda, pentru a îndeplini termenii contractului încheiat, precum și pentru a ne respecta obligațiile legale. 

În conformitate cu condițiile legale impuse de Lege privind protecția datelor și de toate legislațiile ulterioare relevante în legătură cu aceasta, Compania consideră esențială protecția datelor cu caracter personal ale angajaților săi, clienților și / sau angajaților / partenerilor contractuali. 

Datele cu caracter personal stocate, procesate sau colectate, înregistrate, structurate, acceptate pentru stocare, primite, dezvăluite prin transmisie, șterse și alte date ale clienților reprezintă o prioritate a prezentei politici a site-ului. 

Domeniul de aplicare a politicii site-ului

Prezenta politică a site-ului stabilește relația juridică care apare în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace complet sau parțial automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte din sistemul contabil sau sunt destinate a fi introduse într-un astfel sistem. 

Acțiunile acestei politici de site se aplică la:

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților Companiei pe teritoriul Republicii Moldova;

  • Această politică a site-ului se bazează pe legi, reglementări privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2018 privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor prin prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Vrem ca clienții noștri să aibă încredere în noi. Fiecare Client are întotdeauna posibilitatea de a pune întrebări specialiștilor noștri cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări la care, din păcate, nu ați putut găsi răspunsuri în această politică a site-ului, sau dacă aveți nevoie de informații mai detaliate, vă rugăm să ne contactați prin informațiile de contact specificate pe site-ul companiei.